Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6937126327
Ξινόχοντρος

Ξινόχοντρος


  • Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου