Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6937126327
Ξινή μυζήθρα

Ξινή μυζήθρα


  • Διατηρείται στο ψυγείο +4 C
  • Μέγιστη υγρασία: 55%
  • Ελάχιστο λίπος επι ξηρού έως: 45%
  • Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι: 2%